Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.337 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
61

Công văn 30587/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách khấu hao tài sản cố định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
62

Công văn 30589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
63

Công văn 30592/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
64

Công văn 30591/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
65

Công văn 2276/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
66

Công văn 2275/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
67

Công văn 30147/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
68

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
69

Công văn 2252/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
70

Công văn 30151/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
71

Công văn 3929/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 25/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
72

Công văn 29742/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cung cấp dịch vụ phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
73

Công văn 29737/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ thành viên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
74

Công văn 29847/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
75

Công văn 2194/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
76

Công văn 29360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
77

Công văn 2453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
78

Công văn 29366/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
79

Công văn 29355/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
80

Công văn 29359/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
Vui lòng đợi