Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.337 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Thông báo 236/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
02

Công văn 4957/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Công văn 37870/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc vướng mắc chính sách thuế khi thuê người lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
04

Công văn 37868/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
05

Công văn 37371/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
06

Công văn 37366/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
07

Công văn 37367/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
08

Công văn 37370/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ đối với chi phí tuyển sinh ứng viên du học

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
09

Công văn 37372/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
10

Công điện 13/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
11

Công văn 7460/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
12

Công văn 36818/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định cho, biếu, tặng, bồi thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
13

Công văn 36814/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
14

Công văn 36197/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
15

Công văn 36080/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
16

Công văn 4648/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
17

Công văn 4628/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
18

Công văn 2589/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
19

Công văn 7108/BTC-TCT của Bộ Tài Chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
20

Công văn 35360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
Vui lòng đợi