Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.751 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 25531/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
22

Công văn 25534/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về người nộp lệ phí môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
23

Công văn 25530/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
24

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
25

Thông báo 186/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
26

Công văn 25017/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
27

Công văn 25019/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
28

Công văn 1873/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
29

Công văn 25025/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
30

Công văn 25024/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
31

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
32

Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
33

Công văn 1633/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
34

Công văn 1939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
35

Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
36

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
37

Công văn 1805/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
38

Thông báo 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/trạm thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
39

Công văn 1871/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
40

Công điện 06/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
Vui lòng đợi