Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.774 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23181

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
23182

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi khung giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan Tải về
Ban hành: 13/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
23183

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
23184

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu cho hàng hoá Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
23185

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
23186

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
23187

Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
23188

Thông tư 25/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm XDCB, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/98 chưa làm thủ tục để thanh toán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
23189

Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 3 Km0 - Km69 đoạn Cầu Đuống - Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
23190

Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Cam Thịnh Km 1517 tỉnh Khánh Hoà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
23191

Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
23192

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
23193

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
23194

Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
23195

Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
23196

Thông tư 15/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc bãi bỏ thuế sát sinh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
23197

Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
23198

Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
23199

Nghị định 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
23200

Quyết định 62/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiếu áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
Vui lòng đợi