Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 655 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
641

Công văn 2948/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
642

Công văn 2980/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
643

Công văn 2981/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
644

Công văn 2852/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
645

Công văn 2851/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
646

Công văn 1291/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
647

Công văn 11689/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
648

Công văn 11592/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 158)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
649

Công văn 24354/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
650

Công văn 13228/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 148 đến đợt 153

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
651

Công văn 1298/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 146

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
652

Công văn 9673/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất dược phẩm Nanogen

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
653

Công văn 5845/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
654

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
655

Công văn 3716/QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
Vui lòng đợi