Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1701

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8157:2017 CODEX STAN 89-1981, Rev.3-2015 Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
1702

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11681:2016 ISO 10932:2010 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với bifidobacteria và vi khuẩn lactic không phải cầu khuẩn đường ruột

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1703

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7607:2017 ISO 21572:2013 Thực phẩm-Phân tích dấu ấn sinh học phân tử-Phương pháp dựa trên protein

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
1704

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7028:2009 Sữa tươi tiệt trùng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
1705

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7039:2013 ISO 6571:2008 Gia vị và thảo mộc-Xác định hàm lượng dầu dễ bay hơi (phương pháp chưng cất bằng hơi nước)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1706

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7084:2010 ISO 1736:2008/IDF 9:2008 Sữa bột và sản phẩm sữa bột-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
1707

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7081-2:2010 12080-1:2009/IDF 142-2:2009 Sữa bột gầy-Xác định hàm lượng vitamin A-Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
1708

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7138:2013 ISO 13720:2010 Thịt và sản phẩm thịt-Định lượng Pseudomonas spp. giả định

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
1709

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7924-3:2017 ISO 16649-3:2015 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính B-glucuronidaza-Phần 3: Phát hiện và kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl B-D-glucuronid

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
1710

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8128:2015 ISO 11133:2014 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước-Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1711

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7946:2008 Nước quả và nectar

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1712

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8336:2010 Chượp chín

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
1713

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8378:2010 Tôm và sản phẩm tôm-Phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật-Phản ứng chuỗi trùng hợp-Phiên mã ngược (RT-PCR)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1714

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8375:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng metyltestosteron và dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ (LC-MS/MS)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
1715

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8373:2010 Gạo trắng-Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1716

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8374:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1717

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8134:2009 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
1718

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8138:2009 ISO 5553:1980 Thịt và sản phẩm thịt-Phát hiện polyphosphat

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
1719

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8109:2009 ISO 1737:2008 Sữa cô đặc và sữa đặc có đường-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
1720

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8100:2009 ISO 14891:2002 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định hàm lượng nitơ-Phương pháp thông dụng theo nguyên tắc đốt cháy Dumas

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
Vui lòng đợi