Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1661

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6057:2013 Bia hộp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1662

Tiêu chuẩn TCVN 6538:2013 ISO 6668:2008 Cà phê nhân-Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
1663

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6029:2008 Tinh dầu quế loài Trung Quốc (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
1664

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6125:2010 ISO 663:2007 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định hàm lượng tạp chất không tan

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
1665

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8131:2009 ISO 21567:2004 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Shigella spp.

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
1666

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8133-2:2011 ISO/TS 16634-2:2009 Sản phẩm thực phẩm-Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô-Phần 2: Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm ngũ cốc nghiền

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
1667

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8125:2015 ISO 20483:2013 Ngũ cốc và đậu đỗ-Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô-Phương pháp Kjeldahl

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1668

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8126:2009 Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
1669

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8122:2009 Sản phẩm rau, quả-Xác định nồng độ axit benzoic và axit sorbic-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
1670

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8130:2009 ISO 21807:2004 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Xác định hoạt độ nước

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
1671

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 Đường-Xác định hàm lượng asen trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
1672

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-3:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 3: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy khô

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
1673

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-4:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 4: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
1674

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008 Sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1675

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7728:2011 ISO 5536:2009 Sản phẩm chất béo sữa-Xác định hàm lượng nước-Phương pháp Karl Fischer

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
1676

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8475:2010 ISO 23065:2009 Chất béo sữa từ các sản phẩm sữa-Xác định hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6 bằng sắc kí khí-lỏng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
1677

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 Thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
1678

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7923:2008 Thực phẩm-Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí-Phương pháp sử dụng bộ lọc màng kẻ ô vuông kỵ nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
1679

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8320:2010 Chè, cà phê-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
1680

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8322:2010 Rau quả-Xác định dư lượng 2,4-D-Phương pháp sắc ký khí

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
Vui lòng đợi