Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.938 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1621

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4832:2015 CODEX STAN 193-1995, soát xét 2009, sửa đổi 2015 Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1622

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Chương trình tiên quyết an toàn thực phẩm-Phần 1: Chế biến thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1623

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 ISO/TS 22002-2:2013 Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm-Phần 2: Cung cấp thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
1624

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 ISO/TS 22003:2013 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1625

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 577:2004 Tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1626

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1627

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005 Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để ức chế sự nảy mầm của các loại củ và thân củ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
1628

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12606:2018 ISO 12824:2016 Sữa ong chúa - Các yêu cầu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
1629

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12386:2018 Thực phẩm - Hướng dẫn chung về lấy mẫu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
1630

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5138:2010 CAC/MISC 4, AMD.1-1993 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm-Phân loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
1631

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6057:2013 Bia hộp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1632

Tiêu chuẩn TCVN 6538:2013 ISO 6668:2008 Cà phê nhân-Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
1633

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6029:2008 Tinh dầu quế loài Trung Quốc (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
1634

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6125:2010 ISO 663:2007 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định hàm lượng tạp chất không tan

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
1635

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8131:2009 ISO 21567:2004 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Shigella spp.

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
1636

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8133-2:2011 ISO/TS 16634-2:2009 Sản phẩm thực phẩm-Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô-Phần 2: Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm ngũ cốc nghiền

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
1637

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8125:2015 ISO 20483:2013 Ngũ cốc và đậu đỗ-Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô-Phương pháp Kjeldahl

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1638

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8126:2009 Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
1639

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8122:2009 Sản phẩm rau, quả-Xác định nồng độ axit benzoic và axit sorbic-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
1640

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8130:2009 ISO 21807:2004 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Xác định hoạt độ nước

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
Vui lòng đợi