Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.690 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1601

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10638:2014 EN 14123:2003 Thực phẩm-Xác định hàm lượng aflatoxin B1 và tổng aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong lạc, quả hồ trăn, quả vả và bột ớt-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có tạo dẫn xuất sau cột và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
1602

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10643:2014 Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1603

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10658:2014 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng canxi và magie-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1604

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10663:2014 Muối (natri clorua)-Xác định các anion-Phương pháp sắc ký ion hiệu năng cao (HPIC)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1605

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10661:2014 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng chì tổng số-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1606

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5270:2008 Mật ong-Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1607

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5305:2008 Cà chua cô đặc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1608

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6686-2:2007 ISO 13366-2:2006 Sữa - Định lượng tế bào xôma - Phần 2: Hướng dẫn vận hành máy đếm huỳnh quang điện tử

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
1609

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6353:2007 Dầu, mỡ động vật và thực vật - Xác định chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò graphit

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
1610

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5109:2002 Tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
1611

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6760:2007 ISO 9832:2002 Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định dư lượng hexan kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
1612

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6119:2007 ISO 6321:2002 Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn hở (điểm trượt)

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
1613

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6123:2007 ISO 3596:2000 Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chất không xà phòng hoá - Phương pháp dùng chất chiết dietyl ete

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
1614

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6121:2018 ISO 3960:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
1615

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11882:2017 ISO 3214:2000 Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba Pers.)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
1616

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11885:2017 ISO 3809:2004 Tinh dầu chanh (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ép nguội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
1617

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11157:2015 ISO 5543:2004 Casein và caseinat-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1618

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11162:2015 ISO 5548:2004 Casein và caseinat-Xác định hàm lượng lactose-Phương pháp đo quang

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1619

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1620

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 Kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
Vui lòng đợi