Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.720 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1601

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8570:2010 Phụ gia thực phẩm-Axit phosphoric

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
1602

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7748:2007 Thực phẩm - Phát hiện chiếu xạ bằng kỹ thuật lọc huỳnh quang bề mặt trực tiếp/đếm đĩa vi sinh vật hiếu khí (DEFT/APAC) - Phương pháp sàng lọc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
1603

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7907:2013 ISO 15174-2012 Sữa và sản phẩm sữa-Chất làm đông tụ sữa từ vi sinh vật-Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1604

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7906:2008 ISO 15214:1998 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn axit lactic ưa nhiệt trung bình-Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
1605

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7904:2008 ISO 17410:2001 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi sinh vật ưa lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
1606

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7965:2008 Phương pháp xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
1607

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7967:2016 ISO 5379:2013 Tinh bột và sản phẩm từ tinh bột-Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit-Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
1608

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7974:2008 Chè Camellia sinensis (L.) O. Kuntze túi lọc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
1609

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12373:2018 Nguyên tắc phân tích nguy cơ đối với thực phẩm được sản xuất bằng công nghệ sinh học hiện đại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
1610

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12374:2018 Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất từ thực vật có tái tổ hợp ADN

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
1611

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12379:2018 Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát ký sinh trùng từ thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
1612

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12384:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng xơ không tan, xơ hòa tan và xơ tổng số - Phương pháp enzym-khối lượng-sắc ký lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
1613

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát-Phần 1: Thịt lợn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
1614

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8049:2009 Gạo-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1615

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1873:2014 CODEX STAN 245-2004 with amendment 2011 Cam quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2018
1616

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1869:2008 ISO 3475:2002 Tinh dầu hồi (Pimpinella anisum L.)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
1617

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1858:2018 Trứng gà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
1618

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10991:2015 CEN/TS 14537:2003 Thực phẩm-Xác định Neohesperidin-dihydrochalcon

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1619

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10627:2015 Phụ gia thực phẩm-Natri benzoat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1620

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10626:2015 Phụ gia thực phẩm-Axit benzoic

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
Vui lòng đợi