Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.938 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12099:2017 Phụ gia thực phẩm-Gelatin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
1582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9710:2013 ISO 4174:1998 Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu-Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9707:2013 ISO 4112:1990 Ngũ cốc và đậu đỏ-Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9697:2013 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng kali-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
1585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9698:2013 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng sắt-Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthroline

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1586

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9699:2013 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng iôt tổng số-Phương pháp chuẩn độ bằng natri thiosulfat

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
1587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 ISO 11817:1994 Cà phê rang xay-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1588

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9712:2013 CAC/RCP 51-2003 Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong ngũ cốc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
1589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12319-1:2018 Bia - Xác định hàm lượng nitơ tổng số - Phần 1: Phương pháp Kjeldahl

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
1590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9988:2013 ISO 12875:2011 Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây-Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá đánh bắt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
1591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9777:2013 CAC/RCP 68-2009 Quy phạm thực hành giảm nhiễm hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong thực phẩm do quá trình sấy trực tiếp và quá trình xông khói

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
1592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9779:2013 Rượu chưng chất-Phương pháp phát hiện xyanua

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2014 Cà phê nhân

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4884-2:2015 ISO 4833-2:2013 đính chính kỹ thuật 1:2014 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phương pháp định lượng vi sinh vật-Phần 2: Đếm khuẩn lạc ở 30 độ C bằng kỹ thuật cấy bề mặt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9769:2013 CODEX STAN 246-2005 Chôm chôm quả tươi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9768:2013 CODEX STAN 220-1999 with amendment 2-2011 Nhãn quả tươi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9767:2013 CODEX STAN 196-1995 with amendment 2-2011 Vải quả tươi

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9773:2013 CAC/RCP 40-1993 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm axit thấp được chế biến và bao gói vô trùng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
1599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4069:2009 Kẹo-Xác định độ ẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
1600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-6:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với Phytophthora boehmeriae Sawada

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
Vui lòng đợi