Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.255 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13626:2023 Vệ sinh thực phẩm - Chế biến và phân phối đồ uống nóng từ các thiết bị cung cấp đồ uống nóng - Yêu cầu vệ sinh và phép thử thôi nhiễm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6960:2023 Đường và sản phẩm đường - Xác định đường khử trong sản phẩm có hàm lượng đường khử thấp - Phương pháp Knight và Allen EDTA (Phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13625:2023 Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với thực phẩm, thành phần thực phẩm phù hợp cho người ăn chay hoặc người ăn thuần chay và để thông báo, ghi nhãn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13270:2021 Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định nhanh đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có độ phân cực cao bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về