Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.209 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Công văn 6022/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
22

Công văn 6056/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
23

Quyết định 504/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
24

Quyết định 505/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
25

Quyết định 490/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
26

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
27

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn Thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19​

Lĩnh vực: Chính sách;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
28

Kế hoạch 2798/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn Thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
29

Công văn 5732/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cung ứng hàng hóa

Lĩnh vực: Giao thông;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
30

Công văn 8671/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
31

Quyết định 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
32

Quyết định 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
33

Công văn 4922/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
34

Công văn 9485/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
35

Công văn 9374/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
36

Thông báo 211/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về xử lý kiến nghị của Đại sứ Thụy Sỹ liên quan đến các doanh nghiệp dược

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
37

Quyết định 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
38

Quyết định 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Mỹ phẩm và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
39

Công văn 2653/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
40

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
Vui lòng đợi