Tiêu chuẩn TCVN 12154:2018 Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

Đăng nhập tài khoản LuatVietnam để xem nội dung. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký miễn phí tại đây!
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan