Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 728 văn bản: Thông tin-Truyền thông
681

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
682

Quyết định 307/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
683

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
684

Chỉ thị 38/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2010
685

Quyết định 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
686

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế mẫu về sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
687

Quyết định 118/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
688

Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
689

Quyết định 114/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Xây dựng;An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
690

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
691

Quyết định 4619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
692

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
693

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
694

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
695

Quyết định 3101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Khâm Thiên, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
696

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
697

Quyết định 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
698

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
699

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
700

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
Vui lòng đợi