Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.849 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1641

Công văn 4263/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1642

Quyết định 2728/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế xử lý sự cố trong các trường hợp khẩn cấp, cháy nổ tại Trung tâm dữ liệu, phòng máy

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1643

Quyết định 2704/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1644

Quyết định 2294/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV SUD America Inc. - US0102

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1645

Quyết định 2296/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Technology Institute Co., Ltd. - KR0023

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1646

Quyết định 2297/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - US0054

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1647

Thông tư 34/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải"

Ban hành: 11/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
1648

Quyết định 1644/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm BWS Tech Inc. - KR0017

Ban hành: 05/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1649

Quyết định 1614/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm - National Techical Systems - Silicon Valley - US0027

Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1650

Quyết định 1617/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm- MET LABORATORIES, INC. - US0109

Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1651

Quyết định 407/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1652

Quyết định 403/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1653

Quyết định 308/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1654

Quyết định 307/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1655

Quyết định 306/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1656

Quyết định 1182/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
1657

Công văn 1907/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án "Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ"

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
1658

Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
1659

Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2013
1660

Quyết định 942/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
Vui lòng đợi