Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.788 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1621

Công văn 4263/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1622

Quyết định 2728/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế xử lý sự cố trong các trường hợp khẩn cấp, cháy nổ tại Trung tâm dữ liệu, phòng máy

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1623

Quyết định 2704/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
1624

Quyết định 2294/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV SUD America Inc. - US0102

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1625

Quyết định 2296/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Technology Institute Co., Ltd. - KR0023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1626

Quyết định 2297/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - US0054

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
1627

Thông tư 34/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
1628

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
1629

Quyết định 1748/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
1630

Quyết định 5119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
1631

Quyết định 1644/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm BWS Tech Inc. - KR0017

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1632

Quyết định 1614/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm - National Techical Systems - Silicon Valley - US0027

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1633

Quyết định 1617/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm- MET LABORATORIES, INC. - US0109

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
1634

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm International standard technology Co., Ltd.-KR0018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
1635

Quyết định 1444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
1636

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
1637

Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
1638

Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2013
1639

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
1640

Quyết định 942/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
Vui lòng đợi