Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.614 văn bản: Thông tin-Truyền thông
81

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
82

Quyết định 1907/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
83

Công văn 12843/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
84

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
85

Quyết định 1896/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
86

Thông tư 17/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
87

Thông tư 18/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
88

Kế hoạch 33/KH-TBTT của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch" (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
89

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
90

Quyết định 1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
91

Công văn 4854/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
92

Quyết định 71/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
93

Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
94

Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
95

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
96

Công văn 12420/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
97

Quyết định 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
98

Quyết định 1964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
99

Công văn 3336/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
100

Quyết định 1844/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Mạng riêng ảo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
Vui lòng đợi