Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.779 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3601

Quyết định 18/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
3602

Quyết định 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
3603

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
3604

Công văn 426/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tách các Báo điện tử

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
3605

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới

Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
3606

Nghị định 24/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2008
3607

Quyết định 02/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2008
3608

Quyết định 31/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2008
3609

Công văn 12/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
3610

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
3611

Quyết định 16/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2008
3612

Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2008
3613

Quyết định 09/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới)

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
3614

Quyết định 45/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2008
3615

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí

Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
3616

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với báo Quân đội nhân dân

Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
3617

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
3618

Quyết định 10/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
3619

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2007
3620

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Dự án phủ sóng phát thanh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
Vui lòng đợi