Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.802 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3521

Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
3522

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
3523

Công văn 42/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc công tác báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2009
3524

Công văn 338/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
3525

Công văn 338/BTTTT-PTTH-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2009
3526

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
3527

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Sở hữu trí tuệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
3528

Nghị định 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
3529

Công văn 257/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3530

Công văn 258/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3531

Quyết định 210/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
3532

Quyết định 209/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
3533

Thông tư 09/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
3534

Quyết định 131/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định "Quản lý xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
3535

Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
3536

Quyết định 109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
3537

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
3538

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
3539

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí nâng cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
3540

Quyết định 04/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Uỷ ban Dân tộc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
Vui lòng đợi