Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.849 văn bản: Thông tin-Truyền thông
2781

Quyết định 1380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
2782

Quyết định 1932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
2783

Công văn 345/CNTT-HTTT&CSDL của Cục Công nghệ thông tin về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
2784

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
2785

Công văn 4021/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
2786

Quyết định 2765/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
2787

Quyết định 119/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Oracle America, Inc. - US0073

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2788

Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2789

Công văn 148/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
2790

Thông tư 48/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
2791

Quyết định 6968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
2792

Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
2793

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên phòng tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
2794

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2795

Quyết định 298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2796

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
2797

Quyết định 1205/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2798

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
2799

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
2800

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
Vui lòng đợi