Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
321

Thông báo 278/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2009
322

Công văn 2690/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
323

Công văn 3306/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
324

Công văn 3217/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi giải toán cấp quốc gia qua internet

Ban hành: 16/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
325

Thông báo 208/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 08/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
326

Thông báo 192/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại một số tỉnh thuộc 7 vùng thi đua

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
327

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
328

Công văn 1640/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2009
329

Hướng dẫn 1741/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
330

Thông báo 74/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
331

Thông báo 74/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
332

Công văn 11816/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2008
333

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2008
334

Kế hoạch 307/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
335

Công văn 4058/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 19/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
336

Công văn 2022/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian công tác trước khi bị kỷ luật buộc thôi việc trước ngày 01/01/1995

Ban hành: 09/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2008
337

Công điện 863/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình các địa phương chưa báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
338

Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
339

Công văn 1858/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
340

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
Vui lòng đợi