Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.440 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1361

Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2008
1362

Quyết định 119/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1363

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2008
1364

Quyết định 89/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
1365

Quyết định 64/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
1366

Chỉ thị 2373/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
1367

Thông tư 13/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1368

Kế hoạch 307/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
1369

Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
1370

Quyết định 1801/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1371

Quyết định 306/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” của ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1372

Quyết định 307/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1373

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
1374

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
1375

Quyết định 46/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

Ban hành: 26/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
1376

Thông tư 75/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2008
1377

Công văn 4058/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 19/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
1378

Công văn 2022/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian công tác trước khi bị kỷ luật buộc thôi việc trước ngày 01/01/1995

Ban hành: 09/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2008
1379

Công điện 863/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình các địa phương chưa báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
1380

Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2008)"

Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
Vui lòng đợi