Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.440 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1321

Quyết định 3811/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giải Cờ vua học sinh toàn quốc - 2009

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
1322

Quyết định 139/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
1323

Thông tư 06/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng"

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
1324

Thông báo 341/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
1325

Quyết đinh 82/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
1326

Công văn 4210/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1327

Quyết định 582/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung, ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
1328

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
1329

Công văn 3650/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết 01 năm phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
1330

Công văn 3622/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
1331

Thông báo 278/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2009
1332

Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2009
1333

Công văn 2690/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1334

Chương trình 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam về Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2009-2013

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1335

Công văn 3306/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
1336

Công văn 3217/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi giải toán cấp quốc gia qua internet

Ban hành: 16/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
1337

Chỉ thị 06/CTLT-BCT-CĐCT của Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2009 lập thành tích kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2009)

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
1338

Quyết định 735/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2009

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2009
1339

Thông báo 208/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 08/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
1340

Thông tư 06/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
Vui lòng đợi