Tăng lương cơ sở 2020 - Tác động của tăng lương cơ sở 2020

Lọc bài viết theo:

Năm 2020, lương cơ sở có thể tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng 21/10/2019

Thông tin đầu tiên về mức lương cơ sở 2020 đã có. Theo đó, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và được đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra của Quốc hội nhất trí.