Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.316 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6661

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về "Nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2010"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6662

Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6663

Quyết định 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6664

Công điện 04/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6665

Công văn 1395/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý dự án hợp tác với Chính phủ cộng hòa liên bang Đức - Tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6666

Công văn 4676/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung từ Quỹ đối ứng cho dự án Vệ sinh môi trường tại tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6667

Thông tư 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6668

Công văn 1390/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực Tháp Chàm - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bỉ

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6669

Thông tư 20/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6670

Công văn 1102/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II vay vốn của Bỉ

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6671

Công văn 1103/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6672

Công văn 4517/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6673

Công văn 4467/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với dầu khí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6674

Quyết định 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6675

Công văn 4430/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc viết bài cho trang web của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6676

Thông tư 20/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6677

Công văn 1269/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản số 1515/TNMT.TNN của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn giải đáp bản Dự thảo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6678

Công văn 1254/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc rà soát hai năm quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6679

Công văn 4321/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Dự án "Cải thiện môi trường đô thị miền Trung", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6680

Thông tư 15/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về