Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6201

Công văn 7066/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xin giãn thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6202

Công văn 14389/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu

6203

Thông báo 1958/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

6204

Thông báo 1957/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

6205

Thông báo 1956/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

6206

Công văn 93/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ nạo vét thông luồng cửa sông, cảng sông giáp biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cát Biển

6207

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

6208

Thông tư 16/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

6209

Thông báo 1928/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6210

Thông báo 306/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 9 ở các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên

6211

Thông báo 1913/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6212

Thông tư 22/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

6213
6214

Thông tư 15/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

6215

Thông báo 290/TB-BXD của Bộ Xây dựng về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tại Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2009

6216

Thông báo 1898/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

6217

Công điện 6640/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đối phó với bão PARMA

6218
6219

Quyết định 2856/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Pặc, tỉnh Bắc Kạn

6220

Quyết định 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương