Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.971 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6121

Công văn 9047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ về bôxit

6122

Quyết định 2154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thiết bị tìm kiếm cứu nạn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Bình Định, Phú Yên khắc phục hậu quả của bão,lũ

6123

Quyết định 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

6124

Công văn 8956/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu một số loại khoáng sản năm 2009

6125

Thông báo 353/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

6126

Quyết định 6171/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

6127

Quyết định 6170/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

6128

Thông tư 230/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

6129

Quyết định 6172/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

6130

Công văn 5031/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

6131

Công văn 2648/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mỏ đá granit tỉnh Nghệ An vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020

6132

Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê, kè phục vụ phòng, chống lụt, bão

6133

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

6134

Thông tư 76/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6135

Công văn 5018/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên đá khai thác

6136

Công văn 8605/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch của cả nước

6137

Quyết định 6074/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

6138

Thông báo 2430/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 25/11/2009, tại Bộ Y tế

6139

Thông tư 26/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

6140

Công văn 8518/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về bài viết của Thủ tướng Chính phủ cho trang web của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu