Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6081

Công văn 298/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vốn vay Áo cho dự án Trạm xử lý nước thải Hồ Tây

6082

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

6083

Công văn 987/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba

6084

Quyết định 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020"

6085

Công văn 286/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ

6086

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tài nguyên và Môi trường

6087

Công văn 895/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

6088

Công văn 865/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận thực hiện dự án Quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu

6089

Công văn 830/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò sa khoáng titan tại Bình Thuận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 144/TB-VPCP

6090

Công văn 821/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về công tác đánh giá môi trường chiến lược

6091
6092

Thông tư 03/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

6093

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6094

Quyết định 0622/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025

6095

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

6096

Công văn 342/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế tài nguyên đối với tài nguyên bị tịch thu bán ra

6097

Công văn 1267/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thực hiện thí điểm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

6098

Thông báo 21/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài nguyên khoáng sản của Việt Nam và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản

6099

Công văn 641/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương sử dụng ODA của Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho 02 dự án thí điểm về sản xuất điện gió và xử lý chất thải rắn y tế

6100

Công văn 603/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị cho phép tỉnh Lào Cai quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản vermiculit, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai