Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.330 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
21

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”

22
23

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng sân vận động huyện Tiên Du”

24

Quyết định 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

25
26

Quyết định 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

27

Quyết định 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Chiến lược mới nhằm tái tạo tự nhiên cho các thành phố dựa vào thiên nhiên - URBAN GrennUP” do Ủy ban Châu Âu tài trợ

28

Công văn 1877/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường

29

Quyết định 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2023

30
31

Quyết định 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

32
33

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Phong năm 2023

34

Quyết định 115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

35

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

36

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

37

Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

38

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

39

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

40