Thông báo 144/TB-VPCP về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SÀN CÔNG

____________

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ch trì cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo, giải trình, tiếp thu về Dự thảo Nghị định, ý kiến phát biểu của các đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao chuẩn bị của Bộ Tài chính về báo cáo giải trình, tiếp thu về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Dự thảo Nghị định), thực hiện nghiêm túc và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về đối tượng áp dụng: Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã quy định: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ). Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định doanh nghiệp nhà nước bao gồm (1) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và (2) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điếu lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc xác định đối tượng thực hiện sắp xếp lại xử lý nhà, đất trên cơ sở đề xuất, cách tính của Bộ Tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp cấp II, cấp III là có căn cứ và cơ sở đề xuất, được đa số Thành viên Chính phủ thống nhất. Tuy nhiên còn có ý kiến khác nhau, Bộ Tài chính cần tiếp thu, giải trình cụ thể hơn ý kiến các cơ quan tại cuộc họp để có sự thống nhất, đồng thuận cao.

3. Về điều khoản chuyển tiếp: việc bổ sung thêm nội dung điều khoản chuyển tiếp là cần thiết, đảm bảo thực hiện thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn ách tắc phát sinh trong thực tiễn, nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, không làm thất thoát tài sản công trên nguyên tắc thủ tục đã làm đúng quy định của pháp luật đất đai, phát luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan thì không phải thực hiện lại, trường hợp không làm đúng thì không hợp thức hóa các vi phạm.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó cần lưu ý một số nội dung như sau:

a) Thống kê các doanh nghiệp cấp II, cấp III theo cách xác định của Bộ Tài chính tại Dự thảo Nghị định và xác định số lượng (tỷ lệ %) các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp cấp II, cấp III đang quản lý, sử dụng để làm rõ đối tượng cần thực hiện sắp xếp nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhà, đất, tránh thất thoát.

b) Rà soát thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong xem xét, xử lý các vướng mắc trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại tất cả các điều, khoản của Dự thảo Nghị định đảm bảo đúng thẩm quyền.

c) Tiếp tục phân cấp, phân quyền tối đa và xác định cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 144/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!