Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.545 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 2757/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
42

Công văn 1461/BCT-HC của Bộ Công Thương về cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
43

Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
44

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
45

Công văn 1716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
46

Công văn 1721/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
47

Công văn 2581/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc trợ giá sản phẩm giống gốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
48

Công văn 1684/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
49

Công văn 1647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
50

Công văn 43/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tòa án Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
51

Công văn 1677/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
52

Công văn 1574/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
53

Công văn 2346/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý, xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết 11/2022/NQ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
54

Công văn 2163/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
55

Quy định 61-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
56

Công văn 2106/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về thông báo Thông tư 108/2021/TT-BTC và Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
57

Công văn 781/BTTTT-QLDN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
58

Công văn 2127/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
59

Công văn 3723/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
60

Công văn 1997/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
Vui lòng đợi