Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.452 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 438/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
22

Thông báo 329/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
23

Công văn 12822/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
24

Công văn 8805/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
25

Công văn 8458/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
26

Công văn 12573/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai hằng năm và kê khai bổ sung năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
27

Công văn 8760/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hồ sơ nhập khẩu, hoá đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
28

Công văn 12460/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 - Dự án đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
29

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
30

Công văn 12430/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
31

Công văn 12421/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
32

Công văn 12418/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
33

Công văn 13363/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
34

Công văn 8183/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
35

Công văn 12316/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất về phương án tự chủ tài chính của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
36

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
37

Công văn 13209/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
38

Công văn 12043/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
39

Công văn 7871/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
40

Công văn 45702/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
Vui lòng đợi