Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.530 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2441

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2442

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2443

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2444

Công văn số 635/CV-QLNH ngày 10/10/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở, sử dụng Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2445

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai một số nội dung liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
2446

Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về thấu chi tài khoản thanh toán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2447

Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2448

Công văn số 384/CV-TD ngày 29/08/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Quyết định số 906/2002/QĐ-NHNN ngày 26/08/2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2449

Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN 6 tháng cuối năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2450

Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
2451

Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2452

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2453

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
2454

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
2455

Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc chênh lệch tỷ giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2456

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2457

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 1999 của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
2458

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý phát hành hoá đơn bán tài sản thanh lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
2459

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2460

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
Vui lòng đợi