Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.545 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2441

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2442

Công văn số 1166/CV-KTTC2 ngày 03/09/2003 của Ngân hàng nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ uỷ thác cho vay vốn của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2443

Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ theo Thông tư 32/2002/TT-BTC

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2003
2444

Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn điều chỉnh số lượng

Ban hành: 11/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
2445

Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại

Ban hành: 03/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2003
2446

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 22/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
2447

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2003

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2448

Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 148 và 156 về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 17/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2449

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc bàn giao chương trình 120

Ban hành: 14/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2450

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương về việc hướng dẫn bàn giao CT/120

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2451

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc kinh phí thanh toán phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2452

Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính về việc danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Ban hành: 14/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2453

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát vé thu phí đường bộ toàn quốc

Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2454

Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Ban hành: 21/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2455

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2456

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2457

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2458

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2459

Công văn số 635/CV-QLNH ngày 10/10/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở, sử dụng Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ

Ban hành: 10/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2460

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai một số nội dung liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 03/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2003
Vui lòng đợi