Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.530 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2401

Công văn 7350/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc không thu thuế TTĐB đối với thuốc lá điều gia công xuất khẩu

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2402

Công văn 7173/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp DN sáp nhập

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2403

Công văn 7027/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2404

Công văn 6523/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với lô hàng ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2405

Công văn 6419/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hạch toán hàng khuyến mại

Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2406

Công văn 5858/TC/TCHQ của Bộ Tài Chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan: điểm thông quan nội địa (ICD)

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2407

Công văn 5180/TC/CST của Bộ Tài chính về việc chính sách khuyến khích nội địa hoá và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô VN

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2408

Thông báo 5010/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2005

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2409

Công văn 4574/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hạch toán tiền thuế XNK năm 2001 được hoàn

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2410

Công văn 4196/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT và giải toả cưỡng chế XNK

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2411

Thông báo 2198/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005

Ban hành: 24/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
2412

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2413

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2414

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
2415

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
2416

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2417

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Ban hành: 15/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2004
2418

Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoán đổi lãi suất

Ban hành: 21/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2004
2419

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất chậm thanh toán nội bộ

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2004
2420

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Ban hành: 05/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
Vui lòng đợi