Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.545 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2381

Công văn 16208/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mệnh giá thẻ BHYT đối với người nghèo

Ban hành: 13/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
2382

Công văn 15805/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
2383

Công văn 15651/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo của ngân hàng thương mại nhà nước

Ban hành: 02/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
2384

Công văn 14735/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vướng mắc trong công tác thu hồi nợ và tài sản tồn đọng

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2005
2385

Công văn 14706/BTC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 91/TT-BTC ngày 18/10/2005 trong thời gian giao thời

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
2386

Công văn 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
2387

Công văn 13233/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng giấy làm bao xi măng

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2388

Công văn 11120/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh sách tổ chức định giá doanh nghiệp cổ phần hoá

Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2389

Công văn 10910/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu ưu đãi do nộp chậm C/O

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2390

Công văn 10753/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2391

Công văn 10670/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2001, 2002

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
2392

Công văn 1212/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
2393

Công văn 10671/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế NK, thuế GTGT hàng NK cho Lăng CT Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2394

Công văn 10672/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu đổi hàng

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2395

Công văn 2862/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2396

Công văn 10477/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân khi được giao đất trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Ban hành: 19/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2397

Công văn 10377/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2398

Công văn 10172/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc không thu thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu trả lại

Ban hành: 12/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2399

Công văn 2659/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhận dân

Ban hành: 08/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2005
2400

Công văn 9814/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế hàng tái xuất

Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
Vui lòng đợi