Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.588 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2361

Công văn 4856/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ vay của các dự án đóng tàu khai thác hải sản xa bờ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
2362

Công văn 1142/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Chính sách Tải về
2363

Công văn 10743/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ quan báo chí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2364

Công văn 1067/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
2365

Công văn 2824/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2366

Công văn 3783/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2367

Công văn 2475/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng không phù hợp với hợp đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2368

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông Tải về
2369

Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2007 đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
2370

Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
2371

Công văn 2979/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2372

Công văn 2076/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2373

Công văn 2032/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thu phí Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2374

Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép và quản lý các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nhưng không phải là tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2375

Công văn 628/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn WB

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2376

Công văn 596/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định Khoản vay dự án, vay vốn ADB

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
2377

Công văn 1732/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
2378

Công văn 2887/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đang theo dõi trên TK 3531

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2379

Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc mức cho vay vốn tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
2380

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về