Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.424 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2361

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
2362

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Ban hành: 29/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
2363

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục sát nhập quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Ban hành: 21/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
2364

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 223/TTg ngày 6/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
2365

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung công tác khoá sổ cuối năm và lập TQT NSNN năm 2000

Ban hành: 06/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2366

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất SIBOR để ấn định lãi suất cho vay USD

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
2367

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc hướng dẫn việc bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
2368

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
2369

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
2370

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
2371

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Ban hành: 13/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
2372

Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay phục vụ đời sống, bảo đảm an toàn vốn của TCTD bằng biện pháp thu nợ từ tiền lương, trợ cấp của CBCNV

Ban hành: 03/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
2373

Công văn 5950-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc tổ chức điều hành ngân sách cuối năm 1999

Ban hành: 26/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
2374

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 1258/CV-NHNN1

Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
2375

Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
2376

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách Tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển Nông nghiệp và Nông thôn.

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
2377

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chính việc vi phạm trần lãi suất cho vay

Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
2378

Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp và thu hồi tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 qua hệ thống đầu tư phát triển

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
2379

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc phạt vi phạm trả lãi tiền vay

Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2380

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
Vui lòng đợi