Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.387 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2241

Công văn 2659/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhận dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2005
2242

Công văn 9814/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế hàng tái xuất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2243

Công văn 9845/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu NK

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2244

Công văn 9646/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu và GTGT nguyên liệu sản xuất chi giả

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2245

Công văn 9650/BTC/TCDN của Bộ Tài chính về việc thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2246

Công văn 9547/BTC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2247

Công văn 609/CV-QLNH về việc hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2248

Công văn 8854/BTC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế NK mặt hàng dây, cáp điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2249

Công văn 8580/BTC/CST của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2250

Công văn 8608/BTC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận viện trợ phí chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2251

Công văn 8608/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2252

Công văn 8528/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT khuôn mẫu giầy

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2253

Thông báo 8085/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
2254

Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
2255

Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục nộp khoản thu tài chính của các công ty xổ số kiến thiết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
2256

Công văn 7653/TC/CST của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về thuế đối với đầu tư trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
2257

Công văn 7505/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2258

Công văn 7350/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc không thu thuế TTĐB đối với thuốc lá điều gia công xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2259

Công văn 7173/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp DN sáp nhập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
2260

Công văn 7027/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
Vui lòng đợi