Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.394 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2241

Công văn 1212/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
2242

Công văn 10671/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế NK, thuế GTGT hàng NK cho Lăng CT Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2243

Công văn 10672/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu đổi hàng

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2244

Công văn 2862/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2245

Công văn 10477/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân khi được giao đất trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Ban hành: 19/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2246

Công văn 10377/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2247

Công văn 10172/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc không thu thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu trả lại

Ban hành: 12/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2248

Công văn 2659/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhận dân

Ban hành: 08/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2005
2249

Công văn 9814/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế hàng tái xuất

Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2250

Công văn 9845/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu NK

Ban hành: 04/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2251

Công văn 9646/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu và GTGT nguyên liệu sản xuất chi giả

Ban hành: 01/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2252

Công văn 9650/BTC/TCDN của Bộ Tài chính về việc thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

Ban hành: 01/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2253

Công văn 9547/BTC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 28/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2254

Công văn 609/CV-QLNH về việc hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2255

Công văn 8854/BTC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế NK mặt hàng dây, cáp điện

Ban hành: 13/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2256

Công văn 8580/BTC/CST của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trinh

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2257

Công văn 8608/BTC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận viện trợ phí chính phủ

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
2258

Công văn 8608/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2259

Công văn 8528/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT khuôn mẫu giầy

Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
2260

Thông báo 8085/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005

Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
Vui lòng đợi