Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.452 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2201

Công văn 4769/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giấy phép thu đổi ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
2202

Công văn 4760/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ tài chính đối với đất gắn với nhà xưởng thuộc doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
2203

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
2204

Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trên truyền hình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
2205

Công văn 1654/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc ký bổ sung vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2007
2206

Công văn 6342/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Hiệp định vay vốn ADB-khoản vay 1883-VIE

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2007
2207

Công văn 6043/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
2208

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2007
2209

Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2007
2210

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2211

Công văn 10607/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2007
2212

Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính khi bán nợ và xử lý tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
2213

Công văn 3444/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2007 đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
2214

Công văn 3934/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2007
2215

Công văn 3939/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2007
2216

Công văn 3922/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc liên quan đến đồng tiền thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2007
2217

Công văn 10051/NHNN-THNH của Ngân hàng Nhà nước về việc thông báo mã ngân hàng số 01

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
2218

Công văn 3769/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
2219

Công văn 3739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hợp đồng ngoại thương và phương thức thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
2220

Công văn 3660/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lãi tiền vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2007
Vui lòng đợi