Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.452 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 219/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá tối đa bản thảo (bản mẫu) thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm năm 2021

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
02

Công văn 716/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý xóa nợ

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
03

Công văn 590/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
04

Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
05

Công văn 263/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2022

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
06

Công văn 330/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 (kinh phí thanh quyết toán các công trình đường ngang)

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
07

Công văn 111/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước giai đoạn 2016 - 2021

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
08

Công văn 14970/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
09

Công văn 14938/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
10

Công văn 9187/NHNN-TĐKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
11

Công điện 08/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
12

Công văn 14744/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng và ước thực hiện 12 tháng năm 2021

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
13

Thông báo 345/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cuộc họp Tổ công tác số 2 để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với 8 Bộ, cơ quan trung ương theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
14

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
15

Công văn 9353/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025"

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
16

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số Bộ, cơ quan trung ương

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
17

Công văn 13534/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
18

Công văn 13444/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện Nghị định 99/2021/NĐ-CP và Thông tư 96/2021/TT-BTC

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
19

Công văn 14336/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
20

Thông báo 417/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết luận của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Hội nghị trực tuyến về công tác tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
Vui lòng đợi