Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
22

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
23

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Xác thực: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
24

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 22/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
25

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 18/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
26

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;COVID-19 Tải về
Xác thực: 10/09/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
27

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
28

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
29

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
30

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
31

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
32

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
33

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
34

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 08/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
35

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 15/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
36

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
37

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
38

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
39

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 15/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
40

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi