Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
321

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
322

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
323

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
324

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
325

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
326

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa chảy rừng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
327

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
328

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
329

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
330

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
331

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
332

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
333

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 30/2017/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 23/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
334

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Xác thực: 31/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
335

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Xác thực: 12/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
336

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Xác thực: 11/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
337

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chứng khoán Tải về
Xác thực: 25/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
338

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Xác thực: 17/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
339

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Xác thực: 15/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
340

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 08/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi