Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 45 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-6:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 6: Quản lý khóa và an ninh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-8:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8461-1:2010 ISO 9564-1:2002 Ngân hàng-Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân-Phần 1: Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với trao đổi PIN tại các hệ thống rút tiền

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8461-2:2010 ISO 9564-2:2005 Ngân hàng-Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân-Phần 2: Phê chuẩn thuật toán mã hóa PIN

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7214:2008 ISO 6166:2001 Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan-Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
Vui lòng đợi