Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 1.202 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
22

Công văn 941/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý Nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
23

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
24

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
25

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
26

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
27

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giao nhiệm vụ thu, chi cho Thành phố Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Thành phố Thủ Đức năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
28

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
29

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
30

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
31

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
32

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
33

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
34

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
35

Quyết định 4/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
36

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
37

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
38

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
39

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
40

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
Vui lòng đợi