Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.570 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10401

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07-NH/TT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10402

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10403

Nghị định 91-CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10404

Thông tư 90/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10405

Quyết định 188/QĐ-NH8 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10406

Quyết định 187/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10407

Quyết định 184/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay và tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
10408

Thông tư 06/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Chương X Nghị định 18/CP ngày 16/04/1993 quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
10409

Quyết định 171/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lệ phí áp dụng trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
10410

Nghị định 58-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10411

Chỉ thị 10/CT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục xử lý khó khăn và điều chỉnh hoạt động của hợp tác xã tín dụng ở nông thôn theo pháp lệnh và thực hiện thí điểm mô hình quỹ tín dụng mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10412

Quyết định 140/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
10413

Thông tư liên tịch 62/TT-LB của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
10414

Thông tư 61-TC/TCT của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10415

Thông tư 56-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10416

Thông tư 51/TC-TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10417

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10418

Thông tư 47-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10419

Thông tư 04/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tín dụng ở nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10420

Hiệp định thanh toán về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi