Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.404 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9621

Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9622

Quyết định 236/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới

Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9623

Quyết định 148/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9624

Thông tư 85/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9625

Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 05/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9626

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9627

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
9628

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
9629

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 1258/CV-NHNN1

Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9630

Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước

Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9631

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9632

Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
9633

Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
9634

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9635

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi quy chế tài chính của Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9636

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 01/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9637

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9638

Quyết định 189/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9639

Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9640

Thông tư 59/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB

Ban hành: 24/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi