Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.393 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9601

Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
9602

Thông tư 90/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9603

Quyết định 250/1999/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, sử dụng và quản lý mã khoá bảo mật máy tính của Hệ thống chuyển tiền điện tử Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9604

Quyết định 249/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9605

Thông tư 88/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9606

Thông tư 87/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh Tây Ninh vay vốn cơ quan Phát triển Pháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9607

Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9608

Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9609

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân và cơ chế cho vay lại đối với chương trình vay vốn tín dụng của Ba Lan nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9610

Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
9611

Quyết định 236/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9612

Quyết định 148/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9613

Thông tư 85/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9614

Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9615

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9616

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
9617

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
9618

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 1258/CV-NHNN1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9619

Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9620

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
Vui lòng đợi